Mi is az a szemvizsgálat?

A szemvizsgálat kifejezés egy sor vizsgálatot fed l
e, amelyeket az opthalmológus (szemészorvos),
optometrista végez el. Ezek során a látás élességét
, a különféle tárgyakra való fókuszálás képességét,
illetve más, a szemel kapcsolatos jellemzőket vizsg
álnak. Az egészségügyi szakemberek gyakran
hangoztatják, hogy minden embernek rendszeres és al
apos szemvizsgálatokon kell részt vennie,
különösen azért, mert sok szembetegség a korai stád
iumokban tünetmentes marad.
A szemvizsgálatok felfedhetnek kezelhető, egyébként
akár vaksághoz is vezető betegségeket, ezek
tüneteinek megjelenését a látásban, illetve tumorok
at és az agy egyéb anomáliáit.
1
Áttekintés
A szemvizsgálatok általában a szem felületi vizsgál
atával kezdődnek, melyet a látásélességet,
extraokuláris izommozgást, látóteret, intraokuláris
(szemen belüli) nyomást vizsgáló tesztek, illetve
a
kitágult pupillán keresztül végzett opthalmoszkópia
követnek.
A rutin minimális szemvizsgálatok során a látáséles
séget, pupillafuknciókat és az extraokuláris
izommozgást vizsgálják, valamint ki nem tágult pupi
llán keresztül végeznek opthalmoszkópiát.
Alapvető vizsgálatok
Látásélesség
A látásélesség vizsgálatakor a szemnek azt a képess
égét tesztelik, hogy képes-e érzékelni a kisebb
részleteket, illetve számszerűsítve vizsgálják, hog
y a szem milyen távolságról képes élesen
ráfókuszálni egy adott képre. Az emberi szem felbon
tó képessége normális körülmények között
átlagosan 1 szögperc, jó fényviszonyok mellett 0,5
szögperc. A vizsgálat alkalmával különféle ábrákat
(Snellen-vill, Landolt-gyűrűket, Ammon-jelet stb.)
mutatnak egyre csökkenő méretben a páciensnek.
Az alapján, hogy a szem milyen távolságból milyen é
lesen érzékeli ezeket, számszerűleg
meghatározható a látásélesség.
Magyarországon a Kettesy-féle decimális olvasó tábl
át alkalmazzák a leggyakrabban, amely által 5
méterről meghatározható a látás élessége egy 0,1-tő
l 1,0-ig terjedő skálán.
23
A látásélesség vizsgálata, illetve a megfelelő látá
sélesség Magyarországon feltétele a jogosítvány
megszerzésének és meghosszabbításának.
Fénytörés (refrakció)
A fénytörési probléma a szem optikai rendellenesség
e, amelynek korrigálására lencsét használnak. A
refrakció az a folyamat, melynek során a fénytörési
problémákat besorolják és értékelik. A nem
megfelelő fénytörésű szemben a beérkező fénysugarak
nem állnak össze éles fókuszú képpé a
retinán, amely homályos, torzult látást eredményez.
Ilyen probléma lehet a miópia (rövidlátás),
hiperópia (távollátás) vagy asztigmia.
45
1
http://www.webbeteg.hu/cikkek/szem_betegsegei/8545/
a-10-leggyakoribb-jel-a-szemen-sulyos-betegsegre-
utalnak
2
http://www.webbeteg.hu/cikkek/szem_betegsegei/3244/
lataselesseg-vizsgalat
3
http://phys.bio.u-szeged.hu/DT/elettan/ch10s04.html
4
http://www.ofotert.hu/hu/szolgaltatasaink/szemvizsg
alat/?cid=48

A vizsgálat során a szemészorvos meghatározza, hogy
an lehet korrigálni a szem fénytörését, hogy
éles fókuszálást érhessen el. A szemészorvos korrek
ciós célból ajánlhat a páciensnek szemüveget,
kontaktlencsét vagy lézeres szemkorrekciós műtétet.
Pu
pillaf
u
nkció
A pupillafunkciók vizsgálata során a szemészorvos m
egvizsgálja, hogy a pupillák azonos méretűek-e (1
milliméteres vagy annál kisebb különbség még normál
isnak mondható), normális-e az alakjuk,
normálisan reagálnak-e a fényre, illetve a direkt é
s konszenzuális akkomodációs reflexeket is. Angol
nyelvterületen röviden ezeket nevezik gyűjtőnéven P
ERRLA (D+C) (Pupils Equal and Round; Reactive
to Light and Accommodation (Direct and Consensual))
vizsgálatoknak.
Neurológiai károsodás gyanúja esetén elvégzik az úg
ynevezett. „swinging flashlight” vizsgálatot,
amely az afferens pupilláris defektus (paradox módo
n fényre táguló pupilla)
6
észlelésére
használatos.
78
Ez az egyik leghatékonyabb, könnyen elvégezhető kl
inikai vizsgálat, amely segítségével
egy általános orvos gyorsan ellenőrizheti a látóide
g működését, az anomáliák meglétét.
Szemmozgékonyság
A szemmozgékonyság vizsgálatára minden rutinvizsgál
at alkalmával sor kerül, kiemelten szükséges
akkor, ha a páciens kettős látásra panaszkodik, vag
y az orvos neurológiai betegségre gyanakszik. A
szemész először azt vizsgálja meg, észrevehető-e ka
ncsalság, extraokuláris izom diszfunkció vagy az
extraokuláris izmokhoz csatlakozó agyi idegek bénul
tsága. A szakkádot úgy vizsgálják, hogy arra kérik
a pácienst, mozgassa a szemét gyorsan jobbra, balra
, felfelé és lefelé. A teszt kimutathatja a
szakkádikus funkciók diszfunkcióját, amely diszlexi
ához és más tünetekhez vezethet.
9
Látótérvizsgálat
A látótér vizsgálatát konfrontációs teszttel végzik
, amelyben a két szem perifériás látását
különvizsgálják meg.
A vizsgálat során a páciens egyik szemét eltakarja,
miközben el nem takart szemével a vizsgálatot
végző orvos szemére fókuszál. A páciensnek ezután m
eg kell számolnia a neki mutatott ujjakat mind
a négy kvadránsban.
A látótér gyakori zavarai között megtalálható a szk
otóma (vakfolt), hemianópia (a látótér felének
elvesztése), hemianopszia és bitemporális hemianópi
a.
Külső vizsgálatok
A szem külső vizsgálatainak része a szemhéj, az azt
körülvevő szövetek és a szemrés vizsgálata. A
szemgödör peremének tapintásos vizsgálatát is elvég
ezhetik attól függően, hogy milyen jeleket és
tüneteket észlel a vizsgálóorvos. A kötőhártya és a
z ínhártya (sclera) vizsgálatára is sor kerülhet úg
y,
hogy a pácienst arra kérik, nézzen felfelé és a fel
ső vagy alsó szemhéj elhúzásával egy lámpával
5
http://www.nlm.nih.gov/medlineplus/ency/article/003
844.htm
6
http://www.vitalitas.hu/olvasosarok/online/oh/2001/
3/623.htm
7
http://nosza.eu/docs/book/NO-konyv_05.pdf
8
http://somlaijudit.hu/docs/Somlai-SzMzavar_2009-04-
03.pdf
9
http://www.medicalonline.hu/gyogyitas/cikk/olcso_di
agnozis_a_szemmozgasok_kovetesevel

világítják meg a területet. A szemhéjak helyzetét i
s megvizsgálják abnormalitások után kutatva, mint
például a szemhéjcsüggés (ptosis), amely a szemhéja
k aszimmetriáját jelenti.
R
éslámpa vizsgálat
A réslámpa segítségével a szem elülső struktúrái és
a szemfüggelékek (adnexa oculis) vizsgálatát
végzik el, lehetővé teszi a szem mélyebb rétegeinek
vizsgálatát.
A réslámpa lényegében egy asztalra erősített binoku
láris mikroszkóp a megfelelő fényforrással
ellátva. Ez egy vékony, állítható szélességű, magas
ságú, szögű, irányú és színű fénysugár, amellyel a
szembe világítanak. A fénysugarat lencsék segítségé
vel egy rés alakú nyíláson keresztül vetítik a
vizsgálati területre.
10
Szembelnyomás-vizsgálat
A vizsgálatot tonométerrel végzik. A szem lényegébe
n egy zárt tér, amelyben állandó a folyadékok
keringése, amely fenntartja annak formáját és nyomá
sát. A tonométerrel megállapítható a nyomás
mértéke. A normális érték – mmHg között van.
11
R
etinavizságlat
A retinavizsgálat fontos része az általános szemviz
sgálatnak. A pupilla mesterséges, szemcsepp
segítségével végzett kitágítása nagyobb rálátást bi
ztosít a vizsgálatot végző szemész számára és
lehetővé teszi a perifériás retina alapos vizsgálat
át.
10
http://www.hazipatika.com/vizsgalatok/reslampa_vizs
galat/40
11
http://www.hazipatika.com/betegsegek_a_z/glaukoma_z
old_halyog/10

Egy jó hozzászólás jó lenne